§66-Aftale

Klinikken varetager jf. §66 specifikke, afgrænsede opgaver for Region Midt.  

Du skal være opmærksom på, at denne opgave indebærer en enkelt samtale, eller to hvor nødvendigt, til vurdering af helt specifikke punkter. Der er således ikke tale om et længerevarende/egentligt forløb i Klinikken.

Efter endt vurdering i §66 visiteres til andet relevant behandlingstilbud.

Vurderes behandling at skulle foregå ved privatpraktiserende psykiater, kan du blive skrevet på venteliste til forløb her i Klinikken, såfremt du har ønske herom. 

 

Du kan læse mere om aftalerne her: §66 aftale, RM.dk