Tolkebistand

Efter aftale med Region Midtjylland benytter vi udelukkende tolke rekvireret fra Tolkdanmark.
 
Tolkningen er gratis, hvis du har haft bopæl i Danmark i mindre end 3 år.

Du skal betale gebyr for tolkningen, hvis du har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år.
Hvis du skal betale gebyr, vil regningen blive sendt til dig fra din region. Regningen kommer i din e-Boks eller med brevpost.

For yderligere information se nedenstående link:
Tolkning, Region Midtjylland