Hvem er vi?

Marie Løth

Marie Løth er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2004 og blev færdiguddannet speciallæge i psykiatri i 2013.  Hun har siden 2013 arbejdet som overlæge i Regionpsykiatrien, Risskov/Skejby,  på sengeafsnit og i ambulatorium. 

Marie har suppleret sin uddannelse med en 2-årig psykodynamisk individuel terapeutisk uddannelse (ISPS,Kbh.) samt en  2-årig psykodynamisk gruppeuddannelse (IGA, Aarhus).

Hun er medlem af  Den Danske Lægeforening og  Dansk Psykiatrisk Selskab. 


Iben Graadal

Iben Graadal er uddannet lægesekretær og har siden 2010 arbejdet i Regionpsykiatrien, Risskov/Skejby samt i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering.

Mona Aagaard Madsen

Mona Aagaard Madsen er sygeplejerske. 


Tanja Krogh-Brandt

Tanja Krogh-Brandt er ergoterapeut.