Hvem er vi?

Marie Løth

Marie Løth er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2004 og færdiguddannet speciallæge i psykiatri i 2013.  Hun har haft speciallægepraksis siden 2019 og har forud arbejdet som overlæge i Regionpsykiatrien, Risskov/Skejby,  på sengeafsnit og i ambulatorium. 

Marie har en 2-årig psykodynamisk individuel terapeutisk uddannelse (ISPS, Kbh.) samt en  2-årig psykodynamisk gruppeuddannelse (IGA, Aarhus), som hun siden har suppleret med kortere uddannelser i hhv. Compassion fokuseret terapi, EMDR og Metakognitiv terapi.

Hun er medlem af  Den Danske Lægeforening og  Dansk Psykiatrisk Selskab. 


Tanja Krogh-Brandt

Tanja Krogh-Brandt  er ergoterapeut. Hun er uddannet professionsbachelor i ergoterapi, Århus 2002 . 

Tanja er yderligere uddannet MBSR-lærer fra Dansk Center For Mindfulness ved Aarhus Universitet og  har en uddannelse som MSC-teacher, fra Center for MSC (Mindful self-compassion), San Diego, USA. 

Tanja har været ansat i klinikken siden 2021. Hun har tidl. arbejdet i Region Midt samt i flere kommuner, bl.a. indenfor hjerneskade- og psykiatri-området.

Tanja varetager dele af udredning i form af DIVA-5 (semistruktureret diagnostisk interview ved mistanke om ADD/ADHD)  samt det strukturerede redskab Sensory Profile, hvor der vurderes et større behov for konkret vejledning i arbejdet med sanseintegration. 

Tanja varetager individuelle forløb med psykoedukation eller opfølgning på medicinsk behandling. Tanja varetager yderligere terapeutiske samtaler i Mindful self-compassion samt klinikkens tilbud om ADHD psykoedukation og Mindfulnessforløb i gruppe.

Tanja er i  klinikken tirsdage, onsdage og torsdage.Lilly Andersen 

Lilly Andersen har været ansat som lægesekretær i klinikken siden 2022.

Lilly har mange års erfaring og har siden 2008 arbejdet som lægesekretær i almen praksis.