Hvem er vi?

Marie Løth

Marie Løth er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2004 og blev færdiguddannet speciallæge i psykiatri i 2013.  Hun har siden 2013 arbejdet som overlæge i Regionpsykiatrien, Risskov/Skejby,  på sengeafsnit og i ambulatorium. 

Marie har suppleret sin uddannelse med en 2-årig psykodynamisk individuel terapeutisk uddannelse (ISPS,Kbh.) samt en  2-årig psykodynamisk gruppeuddannelse (IGA, Aarhus).

Hun er medlem af  Den Danske Lægeforening og  Dansk Psykiatrisk Selskab. 


Lilly Andersen 

Lilly Andersen er pr. 1.9.2022 ansat som ny lægesekretær i klinikken.
Lilly har mange års erfaring og har siden 2008 arbejdet som lægesekretær i almen praksis. 

Mona Aagaard Madsen

Mona Aagaard Madsen  er sygeplejerske, hun er uddannet fra Via University, Aarhus i 2013.

Mona har en solid erfaring som psykiatrisksygeplejerske fra bl.a. speciallægepraksis og  Psykiatrisk Modtagelse, AUH Risskov.

Mona varetager kortere, individuelle forløb med psykoedukation samt samtaler med kognitiv eller Compassion fokuseret tilgang og introduktionsforløb til mindfulness. Mona varetager yderligere psykoedukationsforløb i gruppe.

 Mona er uddannet MBSR-lærer fra Dansk Center For Mindfulness ved Aarhus Universitet.


Tanja Krogh-Brandt

Tanja Krogh-Brandt  er ergoterapeut, hun er uddannet professionsbachelor i ergoterapi, Århus i 2002 .

Tanja har arbejdet i Region Midt samt i flere kommuner.

Tanja varetager  supplerende udredning med det strukturerede redskab Sensory Profile, hvor vi vurderer et større behov for konkret vejledning i arbejdet med sanseintegration.  Tanja varetager yderligere kortere, individuelle forløb med Compassion fokuserede tilgang samt introduktionsforløb til mindfulness.

Tanja er uddannet MBSR-lærer fra Dansk Center For Mindfulness ved Aarhus Universitet.