Hvem er vi?

Marie Løth

Marie Løth er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2004 og blev færdiguddannet speciallæge i psykiatri i 2013.  Hun har siden 2013 arbejdet som overlæge i Regionpsykiatrien, Risskov/Skejby,  på sengeafsnit og i ambulatorium. 

Marie har suppleret sin uddannelse med en 2-årig psykodynamisk individuel terapeutisk uddannelse (ISPS,Kbh.) samt en  2-årig psykodynamisk gruppeuddannelse (IGA, Aarhus).

Hun er medlem af  Den Danske Lægeforening og  Dansk Psykiatrisk Selskab. 


Lilly Andersen 

Lilly Andersen er pr. 1.9.2022 ansat som ny lægesekretær i klinikken.
Lilly har mange års erfaring og har siden 2008 arbejdet som lægesekretær i almen praksis. 

Tanja Krogh-Brandt

Tanja Krogh-Brandt  er ergoterapeut. Hun er uddannet professionsbachelor i ergoterapi, Århus 2002 .

Tanja har arbejdet i Region Midt samt i flere kommuner, bl.a. indenfor hjerneskade- og psykiatri-området

Tanja varetager  supplerende udredning med det strukturerede redskab Sensory Profile, hvor der vurderes et større behov for konkret vejledning i arbejdet med sanseintegration samt individuelle forløb i form af psykoedukation eller støttende samtaler med en Compassion fokuseret tilgang. Yderligere varetager hun klinikkens tilbud om Mindfulnessforløb samt dele af ADHD psykoedukation i gruppe. 

Tanja er i klinikken  onsdag og torsdage.

Tanja er uddannet MBSR-lærer fra Dansk Center For Mindfulness ved Aarhus Universitet.