Udredning og behandling

Afbud eller ændringer skal ske mindst 3 hverdage før den aftalte konsultation, så tiden kan gives til en anden patient.
Ved udeblivelse eller afbud på dagen af 2 omgange, vil forløbet som udgangspunkt blive afsluttet.
Ovenstående gælder både individuelle samtaler og gruppeforløb.

Ved de indledende samtaler foretages en vurdering af diagnose og behandlingsmuligheder. 

Hvis der herefter laves aftale om et behandlingsforløb, lægges der en plan for forløbet.

Al udredning og  behandling er omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Behandling

Behandling består primært af:

  • Medicinsk behandling
  • Psykoedukation
  • Psykoterapi
Forud for opstart af medicinsk behandling kræves kontrol af vægt, blodtryk/puls, EKG og blodprøver.
Medicinsk behandling kræver løbende kontrol af effekt og bivirkninger.

Psykoedukation kan foregå individuelt eller i gruppe. I gruppeforløb vil du opnå større viden om din sygdom/vanskeligheder samt få mulighed for at dele erfaringer med andre og mindske de fordomme, der kan være forbundet med psykisk lidelse. 

Klinikken er en psykiatrisk speciallægeklinik med overenskomst med Sygesikring. Vi behandler moderat til svær psykiatrisk lidelse, ofte tilstande der kræver en kombination af samtale og medicinsk behandling.
Ved primært ønske om samtaleterapi henvises til behandling hos psykolog eller psykiater uden for overenskomst.


Varighed af behandling:

Varighed af behandlingen afstemmes individuelt. 

Klinikken har overenskomst med Sygesikringen (ydernummer).
Aftalen med Sygesikringen giver mulighed for behandlingsforløb på gennemsnitligt 10 konsultationer.
Hvis det behandlingsmæssigt skønnes nødvendigt, kan varigheden af forløbet udvides.