Udredning og behandling

Ved de indledende samtaler foretages en vurdering af diagnose og behandlingsmuligheder. 

Hvis der herefter laves aftale om et behandlingsforløb, lægges der en plan for forløbet.

Al udredning og  behandling er omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Behandling

Behandling består primært af:

  • Medicinsk behandling
  • Psykoedukation
  • Psykoterapi
Forud for opstart af medicinsk behandling kræves kontrol af vægt, blodtryk/puls, EKG og blodprøver.
Medicinsk behandling kræver løbende kontrol af effekt og bivirkninger.

Psykoedukation kan foregå individuelt eller i gruppe. I gruppeforløb vil du opnå større viden om din sygdom/vanskeligheder samt få mulighed for at dele erfaringer med andre og mindske de fordomme, der kan være forbundet med psykisk lidelse. For nuværende tilbydes dog ikke gruppeforløb i klinikken. 
Forventet opstart af psykoedukationsgruppe (ADHD)  foråret 2021. 

Psykoterapi kan foregå individuelt eller i gruppe. Nogle problemstillinger behandles bedst i individuelle samtaler, mens andre bedst afhjælpes med terapi i en mindre gruppe, eksempelvis problemstillinger i relationen mellem selv og andre.  På nuværende er der ikke aktive gruppeforløb i klinikken.

Klinikken er en psykiatrisk speciallægeklinik med overenskomst med Sygesikring. Vi behandler moderat til svær psykiatrisk lidelse, ofte tilstande der kræver en kombination af samtale og medicinsk behandling.
Ved primært ønske om samtaleterapi henvises til behandling hos psykolog eller psykiater uden for overenskomst.

Varighed af behandling:

Varighed af behandlingen afstemmes individuelt. 

Klinikken har overenskomst med Sygesikringen (ydernummer).
Aftalen med Sygesikringen giver mulighed for behandlingsforløb på max. 10 konsultationer. Der kan forlænges til 20 konsultationer og i visse tilfælde yderligere.

Endvidere kan behandling i gruppe være et længerevarende tilbud.