Medicintilskudsregler

Der er tilskud til meget af den medicin, der bliver udskrevet på recept af lægerne i Danmark.

Tilskuddet fratrækkes automatisk prisen, når du køber din medicin på apoteket, og jo mere medicin du køber, jo mere får du i tilskud. Hvor meget du får i tilskud ved det enkelte medicinkøb, fremgår at din kvittering fra apoteket. 

Tilskud gives til den billigste medicin 

Der kan være forskellige producenter af den samme slags medicin med de samme aktive lægemiddelstoffer, som konkurrerer mod hinanden på prisen. Tilskuddet beregnes altid ud fra prisen på det aktuelt billigste produkt, og apoteket har pligt til at sørge for, at du får tilbudt det billigste. Hvis du vælger at købe medicin, som ikke er den billigste lige nu, skal du selv betale prisforskellen på det, der er det billigste lige nu, og det medicin du vælger.

Generelle tilskud 

Generelt tilskud er et tilskud, som gives automatisk til meget medicin. Det betyder, at alle der køber denne medicin får tilskud på apoteket.


Individuelle tilskud
Individuelle tilskud er tilskud, der knytter sig til den individuelle patient. Det kan være relevant, hvis den medicin du får, ikke har generelt tilskud, eller du ikke kan bruge den billigste medicin. Det er din læge, der søger om individuelt tilskud hos Lægemiddelstyrelsen.
  • Enkelttilskud: Hvis du bruger medicin, der ikke har generelt tilskud, kan lægen ansøge om enkelttilskud. Enkelttilskud betyder, at den medicin bevillingen gives til, bliver tilskudsberettiget for dig. Selv om det hedder ”Enkelt” tilskud, betyder det ikke, at du kun får tilskud én gang. Det betyder, at tilskuddet gælder til en bestemt medicin.
  • Forhøjet tilskud: Hvis du bruger den dyrere medicin i en tilskudsgruppe, skal du selv betale forskellen mellem prisen på den billigste og den dyrere medicin. Hvis der er helt særlige grunde til, at du ikke kan behandles med den billigste medicin, for eksempel at du har allergi over for tilsætningsstofferne i medicinen, eller du oplever alvorlige bivirkninger, kan din læge kan søge forhøjet om tilskud til dig.

Henstandsordning

Hvis du forventer, at din CTR-saldo bliver meget høj (omkring 19.000 kr.) i løbet af dit tilskudsår, kan du få en henstandsordning med dit apotek. En henstandsordning er en aftale mellem en borger og et apotek om, at den årlige egenbetaling for tilskudsberettiget medicin betales i 12 lige store dele. Egenbetalingen for 2022 er på 4.320 kr. Det vil sige, at din månedlige udgift til dit apotek bliver på godt 360 kr. Dette beløb er ikke inklusive eventuelle gebyrer apoteket måtte have.

For yderligere information se på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.