Henvisning til Klinikken

Klinikken har aktuelt en ventetid på 4 år. Dette  gælder eks. udredning for ADD/ADHD og autisme.
Vi anbefaler derfor som udgangspunkt, at du her finder en anden løsning. 
Klinikken foretager kun udredning for ovenstående diagnoser, hvor der er en betydelig funktionsnedsættelse, idet diagnose kræver dette og de redskaber vi anvender ellers ikke har en tilstrækkelig validitet. 

Klinikken har overenskomst med sygesikringen og tager ikke private patienter. 

For at komme i forløb i klinikken, skal du have en henvisning fra din praktiserende læge. Herefter skal du selv kontakte klinikken i telefontiden. I forbindelse med din henvendelse kigger vi på henvisningen og stiller dig eventuelt yderligere spørgsmål. Herefter vil du få besked om, hvorvidt klinikken kan tilbyde dig et forløb. I bekræftende fald kommer du på venteliste. Du vil modtage et indkaldelsesbrev fra klinikken cirka to måned før første aftale. 

I ventetiden er det stadig din praktiserende læge eller anden behandlende læge, der har ansvaret for din behandling.   Hvis du, mens du står på ventelisten, finder et andet behandlingstilbud, vil vi bede dig give os besked herom.

Sygesikringsgruppe 2 patienter visiteres på lige fod, og med samme ventetid, som gruppe 1 patienter. OBS at der for gruppe 2 patienter tillægges et honorar, til egenbetaling, på 1000 kr for hhv. 1. og 2. konsultation. (gældende for patienter skrevet på venteliste efter den 22.01.2024).

Du kan se ventetiden for ikke-akutte patienter på http://www.sundhed.dk