Videokonsultation

Klinikken anvender videokonsultation, hvis patienten har ønske herom og hvor det vurderes relevant.

Din behandler vil informere dig nærmere herom.