Grupper

7Klinikkens gruppeforløb er alene et tilbud for patienter med aktivt forløb i Klinikken. Du visiteres via din behandler i Klinikken.

ADD/ADHD Psykoedukationsforløb i gruppe

Formålet med gruppen er at få en større indsigt omkring ADD/ADHD og de problemstillinger, som det kan medføre, samt viden om behandlingsmuligheder (medicinske og ikke-medicinske tiltag) og ikke mindst, hvad du selv kan gøre for at håndtere vanskeligheder i hverdagen. 
Jo bedre du forstår dine udfordringer og deres betydning for din adfærd, reaktioner og følelser, desto større mulighed har du for at udvikle strategier til at håndtere udfordringerne.
Gruppeforløbet strækker sig over 7 gange af 1 times varighed. Der starternye gruppeforløb op 4 gange årligt.
For yderligere information spørg din behandler eller sekretær i Klinikken. 

Mindfulness - Introforløb i gruppe
Gruppen er en introduktion til arbejdet med Mindfulness i din hverdag.
Formålet med Mindfulness er at øge livskvalitet ved at lære at integrere en række færdigheder, der gør det muligt at håndtere stress i hverdagen. Når du styrker opmærksomheden, opnår du større balance og bedre overblik. Du bliver desuden bedre til at prioritere dit nærvær i hverdagen.
Gruppeforløbet strækker sig over 5 gange, de første 4 gange af 1 times varighed, 5. gang af 2 timers varighed.
For yderligere information spørg din behandler eller sekretær i Klinikken.